Víkend pro chlapy

17.–19. října, téma víkendu: Jít s nadějí. Víkend nabízí prostor pro zastavení, ohlédnutí se zpět, načerpání sil na další cestu ve společenství těch, kteří jsou také na cestě, prostor pro modlitbu, přednášky, sdílení, diskusi, samotu …

Pořádají Chlapi na cestě, cena 500 Kč, přihlášky a info: rocep@seznam.cz, 731 619 704

Těší se na Vás Jindřich Fencl a Elva Frouz

Víkend pro chlapy 2015 podzim A5

Skončily dva letošní běhy kurzu Příprava na život v manželství

Celkem 12 párů absolvovalo na jaře dva běhy kurzu Příprava na život v manželství, v kterém na ně čekali témata jako:
Hodíme se k sobě? aneb co si do manželství přinášíme, Komunikace, Sexualita, Manželský slib a obřad, Bible o manželství, Psychologické rozdíly mezi mužem a ženou, Konflikty a další.

Další běh kurzu (7 setkání po týdnu) začne v Plzni v únoru 2015

Další Kurz efektivního rodičovství

Tři soboty v Plzni 22. března, 5. a 26. dubna.

Program nabízí demokratický styl výchovy jako zdravou alternativou k všeobecně zastávanému autoritativnímu a permisivnímu stylu výchovy. Tento výchovný přístup respektuje dítě a vede jej k samostatnosti a zodpovědnosti za svůj život. Kurz
(obsahující přednášky, diskuze, případové studie, techniku hraní rolí s praktickým nácvikem) pomáhá rodičům osvojit si metody demokratické výchovy
a poradenství při jejich aplikaci. Více o kurzu na www.efektivnirodicovství.cz

Plakát: Kurz efektivního rodičovství 2014-PM

Nabídky podzim 2013

 * 12.-13. října Krása a důstojnost ženy – duchovní obnova se sestrami z Komunity Blahoslavenství. Plakát: Krása a důstojnost ženy

*  15.-17. listopadu – „Muž a změna“ – Víkend pro chlapy. Plakát: Víkend pro chlapy 2013 podzim A5

* 23. listopadu – „Když dítě nepřichází“ – sobota pro rodiče, kteří chtějí mít děti a děti nepřichází, Tábor – Klokoty

Klok

* 7. prosince – rekolekce pro manžele v Těnovicích

leden – únor 2014 – Kurz efektivního rodičovství v Ostrově u K. V.

 

Zimní a jarní nabídky

Příprava na život v manželství
sedmitýdenní cyklus setkání vždy ve středu od 20. února v Plzni od 18 hod. v sále farnosti, Františkánská 11. (Příští cyklus začíná 16. dubna – úterky.)

Kurz efektivního rodičovství
pro rodiče batolat, předškoláků a mladších školáků proběhne o sobotách 9. a 23. března a 6. dubna v Plzni, vždy od 9.30 do 16.30. Vede Jindřich Fencl. Informace o náplni kurzu:
www.efektivnirodicovstvi.cz.

Víkend pro chlapy
zaškrtněte si v kalendáři 26.-28. dubna.

Podzimní nabídky

Během podzimu Vás zveme na:

Víkend pro ženy,
který se nabízí nejen manželkám chlapů, kteří jezdí na víkendy pro chlapy. Jedná se o netradiční duchovní obnovu, koná se 12.-14. října v Těnovicích. Téma: „V půli cesty“  (o úkolech druhé poloviny života, o krizi středního věku, o zdrojích naděje)

Kurz efektivního rodičovství
pro rodiče batolat, předškoláků a mladších školáků, který proběhne o sobotách 20. října, 3. a 20. listopadu v Plzni, vždy od 9.30 do 16.30. Vede Jindřich Fencl. Informace o náplni kurzu: www.efektivnirodicovstvi.cz.

Víkend pro chlapy
se uskuteční 23.-25. listopadu.

Adventní manželská rekolekce
se bude konat 8. prosince v Těnovicích.