Podzimní nabídky 2017

Víkend pro chlapy 10.-12. listopadu

s tématem Muž a samota. Bude řeč o  prostoru samoty), kde se člověk setkává s Bohem i o osamocenosti člověka ve světě… Přihlášky: elvaf@volny.cz

Adventní rekolekce pro manžele 16. prosince v Těnovicích.

Příležitost spočinout v tichu (i v teple), zastavit se, adorovat, mluvit spolu, projít se podzimní přírodou, připravit se na Vánoce… Přihlášky: rodiny@bip.cz

Nabídky 2017

  • Příprava na život v manželství cyklus sedmi na sebe navazujících úterních  setkání začíná 7. února od 18 hod. v sále farnosti, Františkánská 11 v Plzni.  (Další cyklus bude ve středy od 19. dubna)
  • Národní týden manželství proběhne 13.-19. února s mottem „Recept na dobré manželství“. Více informací na www.tydenmanzelstvi.cz
  • Kurz Škola lásky v rodině 25. února v Plzni v učebně biskupství 9.30-16.30. Nemusí se účastnit oba manželé, tématem kurzu je zvládání konfliktů a emočních konfrontací v rodině podle dr. Jiřiny Prekopové, vede lektor PhDr. Jan Čapek z Nymburka. Cena 400 Kč za jednotlivce, za pár 700 Kč.
  • Víkend pro chlapy 31. 3.-2. 4.
  • Víkend pro ženy 19.-21. května v Těnovicích
  • Exercicie pro manželské páry Pernink 20.-25. srpna (začátek v neděli večeří v 18.00, konec v pátek obědem), vede P. Josef Žák a Jindřich Fencl, cena za pár 3 000 Kč. Přihlášky: fencl@bip.cz

Jarní nabídky 2016

Příprava na život v manželství  pro snoubence i ty, kteří uvažují o sňatku – cyklus sedmi na sebe navazujících úterních setkání začíná 2. února od 18 hod. v sále farnosti, Františkánská 11 v Plzni. (Další cyklus bude ve středy od 13. dubna)

– Víkend pro chlapy 6.-8. května – téma i místo se „rodí“, jako vždy se můžete těšit na společenství těch, kteří kráčí po cestě, hledají a sdílí svůj život s druhými.

– Víkend pro ženy 8.-10. dubna v Těnovicích – také zde se téma rodí, místo je již jasné. Víkend bude pokusem nabídnout manželkám chlapů, kteří jezdí na chlapské víkendy (ale nejen jim), víkend v podobném duchu (chlapských víkendů).

Jarní nabídky

* Příprava na život v manželství

sedm úterních večerů od 3. února, vždy v 18 hod. (Témata: Jak církev chápe manželství, Hodíme se k sobě?; Komunikace, Sexualita, Odpovědné rodičovství, Konflikty, Role, Rozdílnosti…)

* Víkend pro chlapy

20.-22. března, téma Jít s vírou. Prostor k zastavení se, ohlédnutí, načerpání sil, povzbuzení v chlapském společenství…

* Brigáda v Těnovicích

28. března, otvírání fary před sezónou