Nabídky 2017

  • Příprava na život v manželství cyklus sedmi na sebe navazujících úterních  setkání začíná 7. února od 18 hod. v sále farnosti, Františkánská 11 v Plzni.  (Další cyklus bude ve středy od 19. dubna)
  • Národní týden manželství proběhne 13.-19. února s mottem „Recept na dobré manželství“. Více informací na www.tydenmanzelstvi.cz
  • Kurz Škola lásky v rodině 25. února v Plzni v učebně biskupství 9.30-16.30. Nemusí se účastnit oba manželé, tématem kurzu je zvládání konfliktů a emočních konfrontací v rodině podle dr. Jiřiny Prekopové, vede lektor PhDr. Jan Čapek z Nymburka. Cena 400 Kč za jednotlivce, za pár 700 Kč.
  • Víkend pro chlapy 31. 3.-2. 4.
  • Víkend pro ženy 19.-21. května v Těnovicích
  • Exercicie pro manželské páry Pernink 20.-25. srpna (začátek v neděli večeří v 18.00, konec v pátek obědem), vede P. Josef Žák a Jindřich Fencl, cena za pár 3 000 Kč. Přihlášky: fencl@bip.cz

Jarní nabídky 2016

Příprava na život v manželství  pro snoubence i ty, kteří uvažují o sňatku – cyklus sedmi na sebe navazujících úterních setkání začíná 2. února od 18 hod. v sále farnosti, Františkánská 11 v Plzni. (Další cyklus bude ve středy od 13. dubna)

– Víkend pro chlapy 6.-8. května – téma i místo se „rodí“, jako vždy se můžete těšit na společenství těch, kteří kráčí po cestě, hledají a sdílí svůj život s druhými.

– Víkend pro ženy 8.-10. dubna v Těnovicích – také zde se téma rodí, místo je již jasné. Víkend bude pokusem nabídnout manželkám chlapů, kteří jezdí na chlapské víkendy (ale nejen jim), víkend v podobném duchu (chlapských víkendů).

Jarní nabídky

* Příprava na život v manželství

sedm úterních večerů od 3. února, vždy v 18 hod. (Témata: Jak církev chápe manželství, Hodíme se k sobě?; Komunikace, Sexualita, Odpovědné rodičovství, Konflikty, Role, Rozdílnosti…)

* Víkend pro chlapy

20.-22. března, téma Jít s vírou. Prostor k zastavení se, ohlédnutí, načerpání sil, povzbuzení v chlapském společenství…

* Brigáda v Těnovicích

28. března, otvírání fary před sezónou

Kurz efektivního rodičovství letos podruhé

Kurz se uskuteční o sobotách soboty 15. a 29. listopadu a 13. prosince v Plzni.

Program nabízí demokratický styl výchovy jako zdravou alternativou k všeobecně zastávanému autoritativnímu a permisivnímu stylu výchovy. Tento výchovný přístup respektuje dítě a vede jej k samostatnosti a zodpovědnosti za svůj život. Kurz (obsahující přednášky, diskuze, případové studie, techniku hraní rolí s praktickým nácvikem) pomáhá rodičům osvojit si metody demokratické výchovy a poradenství při jejich aplikaci. Více o kurzu na www.efektivnirodicovství.cz

Kurz efektivního rodičovství 2014-PM2

Lektor programu: Jindřich Fencl

Kurs pořádá Rodinné centrum Plzeň v učebně biskupství, n. Republiky 35, vždy od 930 do 1630, cena za osobu 1 000 Kč, 1 800 Kč za pár, je nutná účast na celém programu. Přihlášky: J. Fencl, 731 619 704, rocep@seznam.cz