Jarní nabídky 2016

Příprava na život v manželství - pro snoubence i ty, kteří uvažují o sňatku – cyklus sedmi na sebe navazujících úterních setkání začíná 2. února od 18 hod. v sále farnosti, Františkánská 11 v Plzni. (Další cyklus bude ve středy od 13. dubna)

- Víkend pro chlapy 6.-8. května – téma i místo se „rodí“, jako vždy se můžete těšit na společenství těch, kteří kráčí po cestě, hledají a sdílí svůj život s druhými.

- Víkend pro ženy 8.-10. dubna v Těnovicích – také zde se téma rodí, místo je již jasné. Víkend bude pokusem nabídnout manželkám chlapů, kteří jezdí na chlapské víkendy (ale nejen jim), víkend v podobném duchu (chlapských víkendů).

Jarní nabídky

* Příprava na život v manželství

sedm úterních večerů od 3. února, vždy v 18 hod. (Témata: Jak církev chápe manželství, Hodíme se k sobě?; Komunikace, Sexualita, Odpovědné rodičovství, Konflikty, Role, Rozdílnosti…)

* Víkend pro chlapy

20.-22. března, téma Jít s vírou. Prostor k zastavení se, ohlédnutí, načerpání sil, povzbuzení v chlapském společenství…

* Brigáda v Těnovicích

28. března, otvírání fary před sezónou

Kurz efektivního rodičovství letos podruhé

Kurz se uskuteční o sobotách soboty 15. a 29. listopadu a 13. prosince v Plzni.

Program nabízí demokratický styl výchovy jako zdravou alternativou k všeobecně zastávanému autoritativnímu a permisivnímu stylu výchovy. Tento výchovný přístup respektuje dítě a vede jej k samostatnosti a zodpovědnosti za svůj život. Kurz (obsahující přednášky, diskuze, případové studie, techniku hraní rolí s praktickým nácvikem) pomáhá rodičům osvojit si metody demokratické výchovy a poradenství při jejich aplikaci. Více o kurzu na www.efektivnirodicovství.cz

Kurz efektivního rodičovství 2014-PM2

Lektor programu: Jindřich Fencl

Kurs pořádá Rodinné centrum Plzeň v učebně biskupství, n. Republiky 35, vždy od 930 do 1630, cena za osobu 1 000 Kč, 1 800 Kč za pár, je nutná účast na celém programu. Přihlášky: J. Fencl, 731 619 704, rocep@seznam.cz

Víkend pro chlapy

17.–19. října, téma víkendu: Jít s nadějí. Víkend nabízí prostor pro zastavení, ohlédnutí se zpět, načerpání sil na další cestu ve společenství těch, kteří jsou také na cestě, prostor pro modlitbu, přednášky, sdílení, diskusi, samotu …

Pořádají Chlapi na cestě, cena 500 Kč, přihlášky a info: rocep@seznam.cz, 731 619 704

Těší se na Vás Jindřich Fencl a Elva Frouz

Víkend pro chlapy 2015 podzim A5

Skončily dva letošní běhy kurzu Příprava na život v manželství

Celkem 12 párů absolvovalo na jaře dva běhy kurzu Příprava na život v manželství, v kterém na ně čekali témata jako:
Hodíme se k sobě? aneb co si do manželství přinášíme, Komunikace, Sexualita, Manželský slib a obřad, Bible o manželství, Psychologické rozdíly mezi mužem a ženou, Konflikty a další.

Další běh kurzu (7 setkání po týdnu) začne v Plzni v únoru 2015

Další Kurz efektivního rodičovství

Tři soboty v Plzni 22. března, 5. a 26. dubna.

Program nabízí demokratický styl výchovy jako zdravou alternativou k všeobecně zastávanému autoritativnímu a permisivnímu stylu výchovy. Tento výchovný přístup respektuje dítě a vede jej k samostatnosti a zodpovědnosti za svůj život. Kurz
(obsahující přednášky, diskuze, případové studie, techniku hraní rolí s praktickým nácvikem) pomáhá rodičům osvojit si metody demokratické výchovy
a poradenství při jejich aplikaci. Více o kurzu na www.efektivnirodicovství.cz

Plakát: Kurz efektivního rodičovství 2014-PM

Nabídky podzim 2013

 * 12.-13. října Krása a důstojnost ženy – duchovní obnova se sestrami z Komunity Blahoslavenství. Plakát: Krása a důstojnost ženy

*  15.-17. listopadu – “Muž a změna” – Víkend pro chlapy. Plakát: Víkend pro chlapy 2013 podzim A5

* 23. listopadu – “Když dítě nepřichází” – sobota pro rodiče, kteří chtějí mít děti a děti nepřichází, Tábor – Klokoty

Klok

* 7. prosince – rekolekce pro manžele v Těnovicích

leden – únor 2014 – Kurz efektivního rodičovství v Ostrově u K. V.

 

Zimní a jarní nabídky

Příprava na život v manželství
sedmitýdenní cyklus setkání vždy ve středu od 20. února v Plzni od 18 hod. v sále farnosti, Františkánská 11. (Příští cyklus začíná 16. dubna – úterky.)

Kurz efektivního rodičovství
pro rodiče batolat, předškoláků a mladších školáků proběhne o sobotách 9. a 23. března a 6. dubna v Plzni, vždy od 9.30 do 16.30. Vede Jindřich Fencl. Informace o náplni kurzu:
www.efektivnirodicovstvi.cz.

Víkend pro chlapy
zaškrtněte si v kalendáři 26.-28. dubna.